Menu

Algemeen

PRC logo
header image
ideal

Buitenlandse incasso

PRC Gerechtsdeurwaarders & Incasso is specialist in het incasseren van bulkincasso’s in het buitenland. Het incasseren van buitenlandse incasso’s gebeurt volgens het ter plaatse geldende recht en wordt verzorgd door plaatselijke advocaten- of gerechtsdeurwaarderskantoren.

 

Uit ervaring blijkt dat het incassoresultaat vele malen groter is als de incassomaatregelen worden uitgevoerd door ter plaatse opererende incassopartners die debiteuren aanmanen in de eigen taal. Onze buitenlandse incassopartners zijn qua automatisering ingericht in het verwerken van grote aantallen incasso’s waarbij tevens de voortgang van de uit handen gegeven dossiers vanuit Nederland kan worden gevolgd door middel van een inkijkmodule.

 

Voordat er gerechtelijke procedures worden gestart wordt vooraf altijd bekeken of verhaal aanwezig is en of de te maken kosten in verhouding zijn met de hoogte van de hoofdsom.